Naměřené hodnoty

dodatek k článku 'Ford Cortina 2000 GLX' ze Světa Motorů (č.33/1973)


Ford Cortina 2000 GXL

Všechna měření byla uskutečněna v době od 12. do 26.6.1973 s vozem Ford Cortina 2000 GXL vyrobeným v roce 1973, který měl před započetím zkoušek ujeto 12 000 km. Při zkouškách byl obsazen dvěma osobami celkové váhy 145 kg. Při měření spotřeby paliva byly kromě nich ve voze ještě pomocné nádrže se zásobou paliva a měřící přístroj, vše celkové váhy asi 40 kg. Používán byl benzín Super a olej SAE 10 W/50.

Spotřeba paliva
Spotřebu paliva při jízdě na letmém kilometru stálou rychlostí (křivku spotřeby) jsme měřili na asfaltové silnici u přehrady ve Vraném nad Vlt. - povětrnostní podmínky: slunečno, mírný vítr, teplota vzduchu 20 stupňů C. K měření byl použit měřič Motex 7531. Výsledky viz tab.1.

Rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km)
40 8.35
50 7.25
60 7.90
70 8.25
80 8.70
90 9.45
100 10.40
110 11.50
120 12.95
130 14.60
140 16.40

Graf spotřeby

Provozní spotřebu paliva jsme měřili za bežného provozu na trati Praha - Benešov - povětrnostní podmínky: polojasno, mírný vítr, teplota vzduchu 22 stupňů C. Na úseku 50 km s otáčkou uprostřed jsme jeli dvě jízdy: první úsporným způsobem předem stanovenou průměrnou rychlostí 70 km/h, druhou sportovním způsobem s častější akcelerací a bržděním, co největší průměrnou rychlostí dosažitelnou v daném provozu. Výsledky měření jsou v tab.2.

Průměrná rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km)
70.2 9.15
106.4 13.72

Spotřebu v městském provozu jsme měřili při jízdě na pražském "modrém" okruhu dlouhém 16 km - povětrnostní podmínky: sluněčno, čerstvý vítr, teplota vzduchu 28 stupňů C. Okruh se jel dvakrát (podruhé v opačném směru), výsledná spotřeba je průměrem obou měření. Měřil se čistý i celkový čas jízdy a četnost řazení jednotlivých rychlostních stupňů. Výsledky jsou v tab.3.

Jízda Počet řazení
1.   2.   3.   4.   
Rychlost (km/h)
Průměrná     Cestovní
Spotřeba (l/100 km)
1.
2.
27  23  11  1
20  24  10  -
34.1               23.4
33.1               27.4
11.5

Zrychlení
Zrychlení jsme zjišťovali nepřímo měřením času potřebného k dosažení určité vzdálenosti resp. rychlosti, vždy s pevným startem a letmým cílem, s postupným řazením rychlostních stupňů a vytáčením motoru do 6000 ot/min. Kromě toho jsme měřili čas potřebný k dosažení určité rychlosti z ustálené nižší rychlosti na 2., 3. resp. 4. rychlostní stupeň bez řazení. Zkoušky jsme dělali na suché asfaltové silnici u přehrady ve Vraném nad Vlt. - povětrnostní podmínky: sluněčno, mirný vítr, teplota vzduchu 19 stupňů C. Výsledky měření jsou v tabulkách 4 a 5.

Vzdálenost (m) Čas (s) Rychlost (km/h) Čas (s)
0 až 200 12.5 0 až 40 3.2
0 až 400 19.1 0 až 60 6.4
0 až 600 25.0 0 až 80 9.5
0 až 800 30.5 0 až 100 13.6
0 až 1000 35.4 0 až 120 19.6
    0 až 140 30.8

Graf zrychlení

Rychlost (km/h) Čas (s)
2. 3. 4.
40 až 60 3.2 3.9 -
40 až 80 6.3 7.8 -
40 až 100 - 12.5 -
40 až 120 - 18.7 -
60 až 80 4.2 3.9 5.5
60 až 100 - 8.4 12.2
60 až 120 - 14.9 19.8
60 až 140 - - 30.3
80 až 100 - 4.7 6.9
80 až 120 - 11.4 14.9
80 až 140 - - 25.7
100 až 120 - 6.7 7.8
120 až 140 - - 17.9

Brzdy
Účinnost brzd jsme zkoušeli na suché asfaltové silnici u přehrady ve Vraném nad Vlt. - povětrnstní podmínky: slunečno, vánek, teplota vzduchu 23 stupňů C. Měřili jsme dráhu potřebnou k zastavění z určité rychlosti. Pro zjištění slábnutí brzd jsme rovnež měřili brzdnou dráhu vozidla potřebnou k zastavení z rychlosti 80 km/h, jemuž předcházel cyklus 15 intenzívních zabrždění z rychlosti 80 km/h na 40 km/h v intervalech 20 s. Výsledky měření jsou v tab.6.

Brzda Počáteční rychlost (km/h) Brzdná dráha (m) Stř. brzdné zpomalení (m/s2)
Provozní
40
60
80
80 (opak. brždění)
9.2
19.7
37.4
37.6
6.71
7.05
6.60
6.57
Parkovací
40
Neměřeno pro špatné seřízení
Neměřeno pro špatné seřízení

Největší a nejmenší rychlost
Největší rychlost jsme měřili na suché asfaltové silnici mezi Davlí a Štechovicemi - povětrnostní podmínky: slunečno, mírný vítr, teplota vzduchu 18 stupňů C. Průměrnému času ze dvou jízd na úseku 400 m s letmým startem a cílem (v obou směrech s rozjezdem 2000 m) odpovídá průměrná rychlost 160 km/h.
Měřili jsme rovněž nejmenší rychlost dosažitelnou na 4. rychlostní stupeň plynulou jízdou, bez škubání. Průměrnému času ze dvou jízd na úseku 200 m odpovídá průměrná rychlost 33.3 km/h.

Zkouška dojezdu
Dojezd vozidla, tj. dráhu, kterou ujede z určité počáteční rychlosti po vypnutí spojky a zařazení neutrálu setrvačností až do úplného zastavení, jsme měřili na suché asfaltové silnici u přehrady ve Vraném nad Vlt. - povětrnostní podmínky: slunečno, vánek, teplota vzduchu 24 stupňů C. Výsledky měření (vždy průměr ze dvou měření) jsou v tabulce č.7.

Počáteční rychlost (km/h) Dojezd (m)
40 329.1
60 610.9

Rychloměr a počítač kilometrů
Ručička rychloměru ukazovala v celém rozsahu klidně. Relativní chyba rychloměru kolísala v rozsahu rychlostí od 40 až 140 km/h mezi +1.7 a +4.3 %. Odchylky od skutečné rychlosti jsou v tabulce č.8.

Rychlost Údaj rychloměru 40 60 80 100 120 140
Skutečná 39.1 58.0 77.3 96.5 116.1 137.4

Počítač kilometrů měl při kontrole na bázi 20 km chybu +0.5 %

Průměry zatáčení
Vnější stopové a obrysové průměry zatáčení jsou v tabulce č.9.

  Vnější průměr zatáčení (m)
Stopový Obrysový
Vlevo 10.31 11.11
Vpravo 10.34 11.16

Hmotnosti
V tabulce č.10 jsou skutečné zjištěné hmotnosti vozidla s plnou nádrží paliva (v kg) a jejich rozdělení na nápravy.

Hmotnost Přední náprava Zadní náprava Celkem
Pohotovostní 585 490 1075
Celková (2 osoby vpředu) 655 565 1220

Přístupnost jednotlivých orgánů
1 - velmi dobrá, 2 - dobrá, 3 - obtížná

Čistič vzduchu 1
Karburátor 2
Svíčky 1
Rozdělovač 1
Čistič oleje 1
Alternátor 1
Řemen větráku 1
Akumulátor 1
Pojistky 1
Náhradní kolo 2
Kontrola a doplněni oleje do motoru 1
Kontrola a doplnění oleje do převodovky a rozvodovky 3
Kontrola a doplnění brzdové kapaliny 1
Výměna žárovek světlometů 2
Výměna žárovek koncových světel 2

Základní technické údaje
Motor - Čtyřdobý řadový kapalinou chlazený čtyřválec s rozvodem OHC. Vrtání a zdvih 90.8 x 87.95 mm, zdvihový objem 1993 ccm, stupeň komprese 9,2. Největší výkon 98 k (72 kw) při 5500 ot/min (DIN), největší točivý moment 15.4 kpm (151.6 Nm) / 3500 ot/min. Pětkrát uložený klikový hřídel, pohon vačkového hřídele ozubeným řemenem. Plnoprůtokový čistič oleje. Postupný spádový karburátor. Alternátor 14 V - 35 A, akumulátor 12 V - 55 Ah.
Převodové ústrojí - Jednokotoučová suchá spojka s talířovou pružinou. Čtyřstupňová plně synchronizovaná převodovka s řadící pákou na středním tunelu; převodové stupně 3.65 - 1.97 - 1.37 - 1.00 - Z 3.66. Stálý převod hnací nápravy 3.7.
Podvozek - Bezrámová karoserie. Přední kola nezávisle zavěšena na příčných lichoběžníkových polonápravách. Zadní tuhá náprava zavěšena na dvou spodních podélných a dvou horních šikmých ramenech. Pérování vpředu vinutými pružinami se souose umístěnými teleskopickými tlumiči a příčným zkrutným stabilizátorem, vzadu vinutými pružinami s vně umístěnými teleskopickými tlumiči. Provozní brzdy kapalinové dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, vpředu kotoučové průměru 247 mm, vzadu bubnové; mechanická ruční brzda na zadní kola. Hřebenové řízení s kloubovým hřídelem volantu a deformačním členem. Palivová nádrž o objemu 56 litrů. Pneu Semperit 165 SR13 bezdušové.
Karosérie - Samonosná ocelová čtyřdvéřová, čtyř-pětimístná. Zavazadlový prostor 0.34 m3.
Rozměry - Rozchod kol vpředu i vzadu 1422 mm, rozvor náprav 2578 mm, délka 4270, šířka 1705 mm, výška 1370 mm, světlá výška 130 mm.


Vytvořeno pro Ford Cortina Mk3 page - 3/1999